Sylwia Janiszewska

psycholog
certyfikowany psychoterapeuta poznawczo behawioralny

Specjalizuje się w prowadzeniu psychoterapii poznawczo-behawioralnej głównie w odniesieniu do: depresji, strat i samobójstw, zaburzeń lękowych (napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, fobia społeczna), zaburzeń odżywiania, stresu pourazowego i osobowości. Zajmuje się pomocą osobom w kryzysie, doświadczającym traumy, przemocy. W pracy terapeutycznej stosuje podejście eklektyczne. Wykonuje badania diagnostyczne za pomocą testów psychologicznych.
Absolwentka studiów psychologicznych na Wydziale Psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dodatkowo ukończyła Podyplomowe Studium Seksuologii Społecznej w Poznaniu, uzyskując tytuł specjalisty I stopnia w zakresie Seksuologii Społecznej oraz szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej uzyskując Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego (certyfikat nr 160).
Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

10-letnie doświadczenie w pracy zawodowej, m.in. w pracy na oddziale psychiatrycznym Szpitala Miejskiego w Płocku, Poradni Zdrowia Psychicznego, w Punkcie Konsultacji Psychologicznej oraz prowadzeniem treningów, warsztatów rozwojowych i szkoleń, w tym 6-letnie w pracy psychoterapeutycznej.
Od 2009r. prowadzi praktykę prywatną w psychoterapii indywidualnej. Zajmuje się długoterminową terapią grupową dla: Dorosłych Dzieci Alkoholików oraz osób współuzależnionych. Pracuje pod regularną superwizją.


kontakt:

507-192-636Sylwia Janiszewska - kontakt

Zapisy telefonicznie w godzinach 10:30-16:00, preferowany kontakt smsowy

email: sylwia.janiszewska@origo-med.pl