Mariusz Kaczmarczyk

Mariusz Kaczmarczyk

psycholog
psychoterapeuta

W pracy terapeutycznej opiera się na podejściu analitycznym. Specjalizuje się w długoterminowej terapii indywidualnej i grupowej osób - borykających się z trudnościami w relacjach z bliskimi osobami; - z zaburzeniami emocjonalnymi związanymi z sytuacją kryzysową (rozwód, utrata bliskiej osoby); - z zaburzeniami funkcjonowania związanymi ze stresem, - z zaburzeniami tożsamości, własnej wartości, utrata sensu życia; - cierpiących na zaburzenia nerwicowe (napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenia obsesyjno - kompulsywne, natręctwa, fobia społeczna, zaburzenia psychosomatyczne); - z trudnościami adaptacyjnymi i rozwojowymi - związanymi m.in. z nauką, uczelnią, pracą zawodową, sytuacjami społecznymi; - cierpiących z powodu depresji, przeżytych traum; - cierpiących z powodu doświadczania przemocy; uzależnionych od środków psychoaktywnych, hazardu, zachowań kompulsywnych; współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA).

Absolwent Wydziału Psychologii Klinicznej SWPS w Warszawie. Ukończył Szkołę Treningu i Warsztatów Psychologicznych w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Ukończył szkolenie z psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Uzależnień. Ukończył szkolenie w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, uzyskał Certyfikat Psychoterapeuty Analityka Grupowego. Członek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuje pod regularną superwizją licencjonowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychoanalitycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2003 r. jako psychoterapeuta indywidualny i grupowy m.in. w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień, poradni MONAR, na Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień, na Dziennym i Całodobowym Oddziale Psychiatrycznymi i Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic. Od 2004 r. opracowuje i prowadzi autorskie warsztaty psychoterapeutyczne, edukacyjne, szkolenia. Od 2009 r. prowadzi prywatną praktykę psychoterapii indywidualnej i grupowej.


kontakt:

501-046-688Mariusz Kaczmarczyk - kontakt