Ewa Rajkowska-Iwaniak

psycholog
psychoterapeuta

Specjalizuje się w terapii uzależnień i współuzależnień, stymulowaniu rozwoju osobistego osób będących w kryzysie życiowym oraz wsparciu rodziców dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych. Prowadzi diagnozę psychologiczną w oparciu o wystandaryzowane testy psychologiczne.


Absolwentka Wydziału Psychologii Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Studium Terapii Uzależnień przy Krajowym Biurze d.s. Przeciwdziałania Narkomanii.
Ukończyła Szkołę dla trenerów warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy oraz Szkołę dla rodziców i wychowawców cz I.
Jest członkiem i wolontariuszem Stowarzyszenia Na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi”, gdzie poza niesieniem pomocy osobom potrzebującym uczestniczy w systematycznym kursie edukacyjno-warsztatowym w zakresie pomocy psychologicznej.


Doświadczenie zawodowe zdobywa w Zakładzie Karnym, Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu św. Trójcy w Płocku, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, P.K. MONAR oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych.


kontakt:

509-823-873 Ewa Rajkowska - kontakt