Eliza Grodzicka-Winiarska

Eliza Grodzicka-Winiarska

specjalista psychiatra
psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka AM w Łodzi, specjalista psychiatra (specjalizacja realizowana w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w W-wie w latach 2004-2009), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (szkoła psychoterapii poznawczo -behawioralnej CBT w Warszawie 2005-2008).

Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie staży z zakresu psychiatrii w IPiN w Warszawie, pracy w Oddziale Psychiatrii Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej (od 2003-nadal), Poradniach Zdrowia Psychicznego, a także w prowadzeniu prywatnej praktyki.


Zajmuje się leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych zarówno farmakologicznym jak i poszerzonym o elementy terapii poznawczo-behawioralnej.


kontakt:

660-747-307Eliza Grodzicka-Winiarska - kontakt

Zapisy tylko smsowe w godzinach 12:00-14:00

email: eliza.winiarska@origo-med.pl